NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W BRATKOWICACH

GRONO PEDAGOGICZNE 2023/24

 

mgr Danuta Rudzka – dyrektor szkoły, nauczyciel geografii i fizyki 

mgr Monika Stobierska - z-ca dyrektora szkoły, nauczyciel wiedzy o społeczeństwie, doradztwa zawodowego, wychowania do życia w rodzinie i edukacji dla bezpieczeństwa

 

mgr Agnieszka Bajek - nauczyciel matematyki i informatyki

mgr Dawid Bańkowski - nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Krystyna Berdel – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego, pedagog specjalny

ks. mgr Józef Buczyński  – nauczyciel religii

mgr Monika Czapka – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel wsomagający, rewalidacja

mgr Wiesława Jemioła - nauczyciel matematyki i informatyki

mgr Dorota Kielar – nauczyciel języka angielskiego i edukacji wczesnoszkolnej

mgr Anna Kluska – nauczyciel muzyki i plastyki, bibliotekarz

mgr Halina Kotula - nauczyciel informatyki

mgr Kinga Murias - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, pedagog specjalny, rewalidacja

mgr Edyta Nieckarz - nauczyciel języka niemieckiego, nauczyciel wspomagający

mgr Regina Niemiec - nauczyciel j. polskiego i historii, nauczyciel wspomagający, rewalidacja

mgr Monika Partyka - nauczyciel języka angielskiego

mgr Renata Partyka - nauczyciel języka niemieckiego, nauczyciel wspomagajacy, świetlica szkolna

mgr Beata Piwowar-Lis - nauczyciel biologii i przyrody

mgr Anna Przywara - nauczyciel techniki, pedagog szkolny, pedagog specjalny

mgr Magdalena Wojtaszek- Hudzik - nauczyciel chemii

mgr Faustyna Ząbczyk- Olchowy - nauczyciel języka polskiego

 

mgr Agnieszka Wiech - logopeda

Kamil Małyszek - psycholog