NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W BRATKOWICACH

GRONO PEDAGOGICZNE 2022/23

 

mgr Janina Gaweł – dyrektor szkoły, nauczyciel matematyki

mgr Danuta Rudzka – z-ca dyrektora szkoły, nauczyciel przyrody, geografii, fizyki,  bibliotekarz

mgr Krystyna Berdel – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego,

mgr Anna Kluska – nauczyciel muzyki

mgr Monika Czapka – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Dorota Kielar – nauczyciel języka angielskiego i edukacji wczesnoszkolnej

mgr Edyta Nieckarz - nauczyciel języka niemieckiego

mgr Beata Piwowar-Lis - nauczyciel biologii

mgr Małgorzata Trawka – nauczyciel historii i plastyki

mgr Faustyna Ząbczyk- Olchowy – nauczyciel języka polskiego

mgr Regina Niemiec - nauczyciel j. polskiego, nauczyciel wspomagający

mgr Monika Stobierska - nauczyciel wychowania do życia w rodzinie i doradztwa zawodowego

mgr Dawid Bańkowski - nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Agnieszka Bajek - nauczyciel matematyki i informatyki

mgr Magdalena Wojtaszek- Hudzik - nauczyciel chemii

mgr Kinga Murias - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Anna Przywara - nauczyciel techniki, pedagog szkolny

ks. mgr Rafał Majerski  – nauczyciel religii

mgr Monika Partyka - nauczyciel języka angielskiego

mgr Renata Partyka - nauczyciel języka niemieckiego, nauczyciel wspomagajacy