NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W BRATKOWICACH

Plan Lekcji

Klasa I

Lekcja Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piatek

8.15 - 9.00

edukacja

wczesnoszk.

9

 

 

edukacja

wczesnoszk.

9

edukacja

wczesnoszk.

9

język angielski

9

9.05 - 9.50

edukacja

wczesnoszk.

9

edukacja

wczesnoszk.

9

edukacja

wczesnoszk.

9

edukacja

wczesnoszk.

9

edukacja

wczesnoszk.

9

10.00 - 10.45

plastyka

9

edukacja

wczesnoszk.

9

edukacja

wczesnoszk.

9

wych. fiz.

7

edukacja

wczesnoszk.

9

11.00 - 11.45

wych. fiz

7

edukacja wczesnoszkolna

9

religia

9

język angielski

9

muzyka

9

12.00 - 12.45

 

 

informatyka

15

wych. fiz

7

religia

9

 

 

Klasa II

 

Lekcja Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

8.15 - 9.00

wych. fiz

7

wych. fiz.

7

edukacja

wczesnoszk.

19

wych. fiz.

7

muzyka

8

9.05 - 9.50

plastyka

8

edukacja

wczesnoszk.

19

edukacja

wczesnoszk.

19

edukacja

wczesnoszk.

19

religia

8

10.00 -10.45

edukacja

wczesnoszk.

19

edukacja

wczesnoszk.

19

edukacja

wczesnoszk.

19

edukacja

wczsnoszk.

19

edukacja

wczesnoszk.

19

11.00 -11.45

edukacja

wczesnoszk.

19

język angielski

19

edukacja wczesnoszk.

19

informatyka

15

język angielski

19

12.00 -12.45

 

 

religia

8

 

 

 

 

edukacja

wczesnoszk.

19


Klasa III

 

 

Lekcja Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

8.15 - 9.00

wych. fiz

7

wych. fiz.

7

edukacja

wczesnoszk.

8

wych. fiz.

7

muzyka

8

9.05 - 9.50

plastyka

8

edukacja

wczesnoszk.

8

edukacja

wczesnoszk.

8

edukacja

wczesnoszk.

8

religia

8

10.00 -10.45

edukacja

wczesnoszk.

8

edukacja

wczesnoszk.

8

edukacja

wczesnoszk.

8

język angielski

8

edukacja

wczesnoszk.

8

11.00 -11.45

język angielski

8

edukacja wczesnoszk.

8

edukacja wczesnoszk.

8

edukacja wczesnoszkolna

8

edukacja wczesnoszkolna

8

12.00 -12.45

 

 

religia

8

informatyka

15

 

 

 

 


Klasa IV

Ważny od 1.10.2019 r.

 

Lekcja Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

8.15 - 9.00

matematyka

12

informatyka

15

matematyka

14

muzyka

3

 

 

9.05 - 9.50

język polski

13

w. d. ż. w r.

18

wych. fiz.

7

historia

14

matematyka

14

10.00 -10.45

język polski

13

przyroda

18

język angielski

12

język polski

14

język angielski

12

11.00 -11.45

technika

12

język polski

18

godz. wych.

15

religia

18

przyroda

12

12.00 -12.45

wych.fiz

7

język angielski

12

religia

8

wych. fiz.

7

wych. fiz.

7

12.55 - 13.40

 

 

matematyka

18

język polski

12

 

 

plastyka

12


Klasa V

Ważny od 1.10.2019 r.

 

 

Lekcja Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

8.15 - 9.00

język angielski

12

w.d.ż.w r .

3

geografia

18

język angielski

12

 

 

9.05 - 9.50

matematyka

12

informatyka

15

język polski

13

muzyka

3

język niemiecki

12

10.00 -10.45

język polski

13

matematyka

14

matematyka

14

język polski

13

język polski

13

11.00 -11.45

historia

14

język polski

13

język angielski

12

wych. fiz.

7

wych. fiz.

7

12.00 -12.45

technika

12

wych. fiz.

7

godz. wych.

14

język niemiecki

18

matematyka

14

12.55 -13.40

wych. fiz.

7

historia

13

religia

15

 

 

biologia

18

13.45 - 14.30

 

 

religia

12

 

 

 

 

plastyka

12

 


Klasa VI

Ważny od 1.10.2019 r.

 

Lekcja Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

7.25 - 8.10

 

 

 

 

 

 

 

 

religia

14

8.15 - 9.00

język polski

13

w. d. ż. w r.

3

język angielski

12

język polski

13

informatyka

15

9.05 - 9.50

język angielski

12

matematyka

14

matematyka

15

język angielski

12

biologia

18

10.00 -10.45

technika

15

język polski

13

wych. fiz.

7

geografia

15

muzyka

14

11.00 -11.45

matematyka

15

język niemiecki

12

język polski

13

język niemiecki

12

język polski

13

12.00 -12.45

historia

14

plastyka

14

godz. wych

12

matematyka

14

historia

13

12.55 -13.40

 

 

wych. fiz.

7

 

 

wych. fiz.

7

wych. fiz.

7

13.45 -14.30

 

 

 

 

 

 

religia

14

 

 


Klasa VII

Ważny od 1.10.2019 r.

 

 

Lekcja Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

7.25 - 8.10

 

 

 

 

wych. fiz. [ch]

7

plastyka

14

informatyka

15

8.15 - 9.00

fizyka

18

geografia

18

wych. fiz. [ch]

7

chemia

18

chemia

18

9.05 - 9.50

historia

14

język polski

13

język angielski

12

biologia

18

język polski

13

10.00 -10.45

godz. wych.

14

język niemiecki

12

fizyka

18

język niemiecki

12

biologia

18

11.00 -11.45

język polski

13

w.d.ż.w r. [dz] / wych. fiz. [ch]

14/

7

geografia

18

język polski

13

matematyka

14

12.00 -12.45

matematyka

14

matematyka

13

język polski

13

język angielski

12

muzyka

3

12.55 -13.40

język angielski

12

religia

12

matematyka

14

religia

14

historia

14

13.45 -14.30

 

 

wych. fiz. [dz]

7

 

 

wych. fiz. [ch]

7

wych. fiz. [dz]

7

14.35 - 15.20

 

 

wych. fiz. [dz]

7

 

 

 

 

wych. fiz. [dz]

7


Klasa VIII

Ważny od 1.10. 2019 r.

 

 

Lekcja Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

7.25 - 8.10

 

 

informatyka

15

wych. fiz. [ch]

7

 

 

 

 

8.15 - 9.00

historia

14

język polski

13

wych. fiz. [ch]

7

historia

14

religia

14

9.05 - 9.50

fizyka

18

język angielski

12

fizyka

18

matematyka

13

język angielski

15

10.00 -10.45

język angielski

12

dor. zaw.

15

język polski

13

chemia

18

język niemiecki

15

11.00 -11.45

matematyka

18

wdż [dz] / w-f [ch]

14/7

matematyka

14

w. o s.

14

chemia

18

12.00 -12.45

język polski

13

eduk. dla bez.

18

geografia

18

język polski

13

biologia

18

12.55 -13.20

w.o s.

14

matematyka

14

godz. wych.

13

język niemioecki

12

język polski

13

13.25 - 14.20

 

 

wych. fiz [dz]

7

religia

13

wych. fiz. [ch]

7

wych. fiz. [dz]

7

14.25 - 15.20

 

 

wych. fiz. [dz]

7

 

 

 

 

wych. fiz. [dz]

7Podręczniki

Klasa I

Przedmiot Wydawnictwo Autor Tytuł
Edukacja wczesnoszkolna

Nowa Era

Spółka z o.o.

Ewa Hryszkiewicz, Barbara Stępień,

Joanna Winiecka-Nowak, Krystyna Bielenica,

Maria Bura, Małgorzata Kwil,

Bogusława Lankiewicz

Elementarz odkrywców.

Podręcznik.Klasa 1. Semestr 2.

Edukacja polonistyczna, społeczna i przyrodnicza. 

Części 1, 2.

Edukacja matematyczna. Część 1

Edukacja wczesnoszkolna

Nowa Era

Spółka z o.o.

Ewa Hryszkiewicz, Barbara Stępień,

Joanna Winiecka-Nowak,

Krystyna Bielenica,

Maria Bura, Małgorzata Kwil,

Bogusława Lankiewicz

Elementarz odkrywców.

Podręcznik. Klasa 1. Semestr 2.

Edukacja polonistyczna, społeczna i przyrodnicza. 

Części 3, 4. 

Edukacja matematyczna. Część 2

Język angielski

Oxford University Press

Polska Sp. z o.o.

Sarah M. Howell i Lisa Kester-Dodgson Explore Treetops dla klasy I
 
 

Klasa II

Przedmiot Wydawnictwo Autor Tytuł
Edukacja wczesnoszkolna

Nowa Era

Spółka z o.o.

Ewa Hryszkiewicz, Barbara Stępień,

Joanna Winiecka-Nowak, Krystyna Bielenica,

Maria Bura, Małgorzata Kwil,

Bogusława Lankiewicz

Elementarz odkrywców.

Podręcznik.Klasa 2. Semestr 1.

Edukacja polonistyczna, społeczna i przyrodnicza. 

Części 1, 2.

Edukacja matematyczna. Część 1.

Edukacja wczesnoszkolna

Nowa Era

Spółka z o.o.

Ewa Hryszkiewicz, Barbara Stępień,

Joanna Winiecka-Nowak,

Krystyna Bielenica,

Maria Bura, Małgorzata Kwil,

Bogusława Lankiewicz

Elementarz odkrywców.

Podręcznik. Klasa 2. Semestr 2.

Edukacja polonistyczna, społeczna i przyrodnicza. 

Części 3, 4. 

Edukacja matematyczna. Część 2

Język angielski

Oxford University Press

Polska Sp. z o.o.

Sarah M. Howell i Lisa Kester-Dodgson Explore Treetops dla klasy II

Klasa III

Przedmiot Wydawnictwo Autor Tytuł
Edukacja wczesnoszkolna MEN

Maria Lorek

Monika Zatorska

Nasza szkoła. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 3
Edukacja wczesnoszkolna MEN

Agata Ludwa

Maria Lorek

Nasza szkoła. Matematyka. Podręcznik do szkoły podstawowe. Klasa 3.
Edukacja wczesnoszkolna Nowa Era Spółka z o.o. Ewa Hryszkiewicz
Barbara Stępień i inni
Elementarz XXI wieku. Podręcznik. Klasa 3. Części 1-4
Język angielski

Pearson Central Europe

Sp. z o.o.

Linnette Ansel Erocak,

 

Our Discovery Island 3 - książka ucznia  +  zeszyt ćwiczeń

Klasa IV

Przedmiot Wydawnictwo Autor         Tytuł       
Język polski     Nowa Era 

Anna Klimowicz,

Marlena Derlukiewicz

NOWE Słowa na start!

Podręcznik do języka polskiego dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Matematyka Nowa Era 

Marcin Braun,

Agnieszka Mańkowska,

Małgorzata Paszyńska

Matematyka z kluczem. Podręcznik dla klasy 4 szkoły podstawowej.

Część 1 i 2

Historia

Nowa Era

Bogumiła Olszewska,

Wiesława Surdyk-Fertsch,

Grzegorz Wojciechowski
 

Wczoraj i dziś.

Podręcznik do historii dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Przyroda
 
Nowa Era

Maria Marko-Worłowska,

Feliks Szlajfer,

Joanna Stawarz
Tajemnice przyrody.
Podręcznik dla klasy IV szkoły podstawowej 
Język angielski

Oxford University Press

Polska Sp. z o.o.
 

Philippa Bowen, Denis Delaney, 

Diana Anyakwo
 


Team Up Plus dla klasy IV

Informatyka

Nowa Era

Michał Kęska

 

Lubię to!

Podręcznik do informatyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Plastyka

Nowa Era

Jadwiga Lukas,

Krystyna Onak

Do dzieła!

Podręcznik do plastyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej
 

Muzyka

Nowa Era

Monika Gromek,

Grażyna Kilbach

Lekcja muzyki.

Podręcznik do muzyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Technika

Nowa Era

Lech Łabecki,

Marta Łabecka

Jak to działa?

Podręcznik do techniki dla klasy czwartej szkoły podstawowej


Klasa V

Przedmiot Wydawnictwo Autor         Tytuł       
Język polski     Nowa Era 

Anna Klimowicz,

Marlena Derlukiewicz

NOWE Słowa na start!

Podręcznik do języka polskiego dla klasy piątej szkoły podstawowej

Matematyka Nowa Era 

Marcin Braun,

Agnieszka Mańkowska,

Małgorzata Paszyńska

Matematyka z kluczem.

Podręcznik dla klasy piątej szkoły podstawowej.

Część 1 i 2

Historia

Nowa Era

Bogumiła Olszewska,

Wiesława Surdyk-Fertsch,

Grzegorz Wojciechowski
 

Wczoraj i dziś.

Podręcznik do historii dla klasy piątej szkoły podstawowej

Geografia
 
Nowa Era

Feliks Szlajfer, Zbigniew Zaniewicz, Tomasz Rachwał,

Roman Malarz

Planeta Nowa.

Podręcznik do geografii dla klasy piątej szkoły podstawowej

Biologia Nowa Era Marian Sęktas, Joanna Stawarz

Puls życia.

Podręcznik do biologii dla klasy piątej szkoły podstawowej

Język angielski

Oxford University Press

Polska Sp. z o.o.
 

 

Sylvia Wheeldon, Tim Falla 


Steps  Plus dla klasy V

Informatyka

Nowa Era

Michał Kęska

 

Lubię to!

Podręcznik do informatyki dla klasy piątej szkoły podstawowej

Plastyka

Nowa Era

Jadwiga Lukas,

Krystyna Onak

Do dzieła!

Podręcznik do plastyki dla klasy piątejj szkoły podstawowej
 

Muzyka

Nowa Era

Monika Gromek,

Grażyna Kilbach

Lekcja muzyki.

Podręcznik do muzyki dla klasy piątej szkoły podstawowej

Technika

Nowa Era

Lech Łabecki,

Marta Łabecka

Jak to działa?

Podręcznik do techniki dla klasy piątej szkoły podstawowej


Klasa VI

Przedmiot Wydawnictwo Autor Tytuł
Język polski Nowa Era

Marlena Derlukiewicz

Anna Klimowicz

NOWE Słowa na start!

Podręcznik do języka polskiego dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

 

Matematyka Nowa Era

Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska

Małgorzata Paszyńska

Matematyka z kluczem

Podręcznik dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Cz. 1 i 2

Historia
 
Nowa Era

Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch,

Grzegorz Wojciechowski

Wczoraj i dziś.

Podręcznik do historii dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Geografia Nowa Era

Tomasz Rachwał, Roman Malarz,

Dawid Szczypiński

Planeta Nowa.

Podręcznik do geografii dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Biologia Nowa Era Joanna Stawarz

Puls życia.

Podręcznik do biologii dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Język angielski 

Oxford University Press

Polska

 

Sylvia Wheeldon, Tim Falla, Paul A. Davies, 

Paul Shipton

Steps Plus dla klasy VI
Informatyka Nowa Era Michał Kęska

Lubię to!

Podręcznik do informatyki dla klasy VI szkoły podstawowej

Plastyka Nowa Era

Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

Do dzieła!

Podręcznik do plastyki dla klasy VI szkoły podstawowej

Technika Nowa Era Lach Łabecki, Marta Łabecka

Jak to działa?

Podręcznik do techniki dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Muzyka Nowa Era Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Lekcja muzyki.

Podręcznik do muzyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej


Klasa VII

Przedmiot Wydawnictwo Autor         Tytuł       
Język polski     Nowa Era 

Joanna Kościerzyńska,

Małgorzata Chmiel, Maciej Szulc,

Agnieszka Gorzałczyńska-Mróz

 

NOWE Słowa na start!

Podręcznik do języka polskiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej

 

Matematyka Nowa Era 

Karolina Wej, Wojciech Babiański,

Ewa Szmytkiewicz,

Jerzy Janowicz,  Marcin Braun

 

Matematyka z kluczem.

Podręcznik dla klasy 7 szkoły podstawowej

 

Historia

Nowa Era

Jarosław Kłaczkow, Anna Łaszkiewicz,

Stanisław Roszak

 

Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Geografia
 
Nowa Era

Roman Malarz, Mariusz Szubert,

omasz Rachwał

Planeta Nowa.

Podręcznik do geografii dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Fizyka Nowa Era

Ornat, Teresa Kulawik,

Maria Nowotny-Różańska

Spotkania z fizyką.

Podręcznik dla klasy 7 szkoły podstawowej

Chemia Nowa Era

Jan Kulawik,

Teresa Kulawik, Maria Litwin

Chemia Nowej Ery.

Podręcznik dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Biologia Nowa Era Małgorzata Jefimow

Puls życia.

Podręcznik do biologii dla klasy 7 szkoły podstawowej

Język angielski

Oxford University

Press

Polska Sp. z o.o.

Ben Wetz,

Diana Pye


English Plus Options dla klasy VII 
Język niemiecki Wydawnictwo "LektorKlett"

Giorgio Motta, Aleksandra Kubicka,

Jacek Betleja, Katarzyna Bizukojć, 

Sławomira Kołsut,  Daria Miedziejko

 

Magnet smart 2

Informatyka

Nowa Era

Grażyna Koba

 

Lubię to!

Podręcznik do informatyki dla klasy 7 szkoły podstawowej

Plastyka

Nowa Era

Marta Ipczyńska,

Natalia Mrozkowiak

Do dzieła!

Podręcznik do plastyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej

 

Muzyka

Nowa Era

Monika Gromek,

Grażyna Kilbach

Lekcja muzyki.

Podręcznik do muzyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej


Klasa VIII

Przedmiot Wydawnictwo Autor         Tytuł       
Język polski     Nowa Era 

Joanna Kościerzyńska,

Małgorzata Chmiel,

Maciej Szulc,

Agnieszka Gorzałczyńska-Mróz

 

NOWE Słowa na start!

Podręcznik do języka polskiego dla klasy ósmej szkoły podstawowej

 

Matematyka Nowa Era 

Karolina Wej,

Wojciech Babiański,

Ewa Szmytkiewicz,

Jerzy Janowicz,  Marcin Braun

Matematyka z kluczem.

Podręcznik dla klasy 8 szkoły podstawowej

 

Historia

Nowa Era

Robert Śniegocki, Agnieszka Zielińska

 

Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla klasy ósmej szkoły podstawowej

Geografia
 
Nowa Era

Tomasz Rachwał, Dawid Szczypiński

Planeta Nowa.

Podręcznik do geografii dla klasy ósmej szkoły podstawowej

Fizyka Nowa Era

Grażyna Francuz-Ornat. Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Róźańska

Spotkania z fizyką.

Podręcznik dla klasy 8 szkoły podstawowej

Chemia Nowa Era

Jan Kulawik,

Teresa Kulawik, Maria Litwin

Chemia Nowej Ery.

Podręcznik dla klasy ósmej szkoły podstawowej

Biologia Nowa Era Beata Sągin, Andrzej Boczarowski, Marian Sęktas Puls życia. Podręcznik do biologii dla klasy ósmej szkoły podstawowej
Język angielski

Macmillan Polska Sp. z o.o.

Malcolm Mann, Steve Taylore-Knowles
Repetytorium ósmoklasisty - podręcznik do języka angielskiego
Język niemiecki Wydawnictwo "LektorKlett"

Giorgio Motta, Aleksandra Kubicka,

Jacek Betleja, Katarzyna Bizukojć, 

Sławomira Kołsut,  Daria Miedziejko

Magnet smart 3

Informatyka

Nowa Era

Grażyna Koba

 

Lubię to! Podręcznik do informatyki dla klasy 8 szkoły podstawowej

Edukacja dla bezpieczeństwa

Nowa Era

Jarosław Słoma

Żyję i działam bezpiecznie. Podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa dla szkoły podstawowej

 

Wiedza o społeczeństwa 

Nowa Era

Iwona Janicka, Arkadiusz Janicki, Aleksandra Kucia-Maćkowska, Tomasz Maćkowski

Dziś i jutro. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla szkoły podstawowejZajęcia dodatkowe

Klasa I

Zajecia Dzień tygodnia Godzina Nauczyciel prowadzacy zajecia
Kółko informatyczne piątek 12.55 - 13.40 mgr Kinga Murias
Dodatkowy język angielski (odpłatny) piątek 12.00 - 12.45 mgr Dorota Fabińska
Kółko taneczno-rytmiczne wtorek 12.55 - 13.40 mgr Monika Czapka
Basen poniedziałek 14.00 - 17.00 mgr Dawid Bańkowski
Kółko artystyczne poniedziałek 12.00 - 12.45 mgr Krystyna Berdel

Klasa II

Zajęcia Dzień tygodnia Godzina Nauczyciel prowadzacy
Kółko informatyczne piątek 12.55- 13.40 mgr Kinga Murias
Kółko taneczno-rytmiczne wtorek 12.55 - 13.40 mgr Monika Czapka
Dodatkowy język angielski (odpłatny) środa 12.55 - 13.40 mgr Dorota Fabińska
Basen poniedziałek 14.00 - 17.00 mgr Dawid Bańkowski
Kółko artystyczne poniedziałek 12.00 - 12.45 mgr Krystyna Berdel

 


Klasa III

Zajecia Dzień tygodnia Godzina Nauczyciel prowadzacy zajecia
Kółko taneczno-rytmiczne wtorek 12.55 - 13.40 mgr Monika Czapka
Kółko informatyczne piątek 12.55 - 13.40 mgr Kinga Murias
Dodatkowy język angielski (odpłatny) środa 12.55 - 13.40 mgr Dorota Fabińska
Gry i zabawy dydaktyczne piątek 12.00 - 12.45 mgr Krystyna Berdel
Basen poniedziałek 14.00 - 17.00 mgr Dawid Bańkowski
Kółko artystyczne poniedziałek 12.00 - 12.45 mgr Krystyna Berdel

 

 

 


Klasa IV

Zajecia Dzień tygodnia Godzina Nauczyciel prowadzacy zajecia
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego piątek 8.15 - 9.00 mgr Faustyna Ząbczyk
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki czwartek 13.45 - 14.30 mgr Michał Kościak
Basen poniedziałek 14.00 - 17.00 mgr Dawid Bańkowski
SKS czwartek 14.35 - 15.20 mgr Dawid Bańkowski
Kółko muzyczne piatek 14.35 - 15.20 mgr Anna Kluska

Klasa V

Zajecia Dzień tygodnia Godzina Nauczyciel prowadzacy zajecia
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego piątek 8.15- 9.00 mgr Faustyna Ząbczyk
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki czwartek 13.45 - 14.30 mgr Michał Kościak
Kółko biologiczno - chemiczne piątek

07.25 - 08.10

13.45 - 14.30

mgr Wojciech Ścibor
Basen poniedziałek 14.00 - 17.00 mgr Dawid Bańkowski
SKS czwartek 14.35 - 15.20 mgr Dawid Bańkowski
Kółko muzyczne piatek 14.35 - 15.20 mgr Anna Kluska

 

 

Klasa VI

Zajecia Dzień tygodnia Godzina Nauczyciel prowadzacy zajecia
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego piątek 08.15 - 09.00 mgr Faustyna Ząbczyk
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki środa 07.25 - 08.10 mg Michał Kosciak
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze wtorek 13.45 - 14.30 mgr Kinga Murias
Kółko biologiczno - chemiczne piątek

07.25 - 08.10

13.45 - 14.30

mgr Wojciech Ścibor

Kółko zainteresowań

poniedziałek 12.55 - 13.40 mgr Monika Stobierska

Basen

poniedziałel 14.00 - 17.00 mgr Dawid Bańkowski
SKS czwartek 14.35 - 15.20 mgr Dawid Bańkowski
Kółko muzyczne piatek 14.35 - 15.20 mgr Anna Kluska

Klasa VII

Zajecia Dzień tygodnia Godzina Nauczyciel prowadzacy zajecia
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego poniedziałek 7.25 - 8.10 mgr Faustyna Ząbczyk
Kółko języka angielskiego wtorek 7.25 - 8.10 mgr Dorota Fabińska
Kółko biologiczno - chemiczne

czwartek

piątek

07.30 - 08.10

13.45 - 14.30

mgr Wojciech Ścibor
Basen poniedziałek 14.00 - 17.00 mgr Dawid Bańkowski
SKS wtorek 15.25 - 16.10 mgr Dawid Bańkowski
Dodatkowe zajęcia z matematyki poniedziałek 7.25 - 8.10 mgr Michał Kościak

 


Klasa VIII

Zajecia Dzień tygodnia Godzina Nauczyciel prowadzacy zajecia
Fakultety z języka polskiego przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty. czwartek 7.25 - 8.10 mgr Faustyna Ząbczyk
Kółko języka angielskiego środa

7.25 - 8.10

mgr Dorota Fabińska
Fakultety z matematyki przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty. wtorek 13.45-14.30 mgr Janina Gaweł
Fakultety z matematyki przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty. środa

8.15 - 9.00

mgr Janina Gaweł
Kółko biologiczno - chemiczne

czwartek

piątek

piątek

07.30 - 08.10

07.25 - 08.10

13.45 - 14.20

mgr Wojciech Ścibor
Basen poniedziałek

14.00 - 17.00

mgr Dawid Bańkowski
SKS wtorek

15.25 - 16.10

mgr Dawid Bańkowski