NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W BRATKOWICACH
Nasza szkoła
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bratkowicach jest placówką niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej. Powstała 1 września 2013 r w miejsce zlikwidowanej przez władze gminy publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Bratkowicach. Organem założycielskim i prowadzącym placówkę jest Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "Nasza Trójka".
Kalendarz
Najbliższe wydarzenia

03kwi
Rekolekcje wielkopostne. Dzień wolny od zajęć edukacyjnych.
15kwi
Egzamin ósmoklasisty - język polski. Dzień wolny dla kl. 1-7
16kwi
Egzamin ósmoklasisty - matematyka. Dzień wolny dla kl. 1-7
17kwi
Egzamin ósmoklasisty - język obcy. Dzień wolny dla kl. 1-7
18kwi
Początek wiosennej przerwy świątecznej